Chinese coins call "YUAN","JIAO" and "FEN",there ten fens = one jiao; ten jiaos = one yuan.
Loading...